از ادمین بپرسید

::سینا ( 1395/04/29 )

برای افراد افسرده از چه رنگی در دکوراسیون استفاده کنم بهتره؟

پاسخ

نارنجي رنگ گرم و شاديست و براي منزل افراد مسن و موسسات نگه‌داري از سالمندان مفيد است. خاصيت ضد افسردگي آن كج‌خلقي و زود‌رنجي را كم مي‌كند.